Bio Vakantieoord 92 jaar

1932 - publieke geld goed besteden

“..het  uitzenden naar en het doen verplegen in vacantieoorden van zwakke kinderen uit gezinnen, waar nood en ellende heerschen.”

De Bioscoopcollectes

In 1932 is er al vijf jaar lang gecollecteerd in de Nederlandse bioscopen voor Stichting Bio Vacantieoord. Vijf jaren waarin vrijwilligers op gezette tijden in het jaar, maar in ieder geval met Pasen en Kerstmis, de collectebussen lieten rondgaan onder het publiek.

In de archieven van het huidige Bio Vakantieoord zijn de originele telstaten van de collecties uit die periode bewaard gebleven. Heel bijzonder eigenlijk, als je bedenkt wat die pakken papier allemaal doorstaan hebben: oorlog, herbouw, verhuizingen, reorganisaties en fusies. Nog indrukwekkender zijn de bedragen die per collecte werden opgehaald: kerstcollectes 1931

Gulden voor gulden, cent voor cent werd geteld en op de rekening van de stichting gestort.

Het bestuur van de jonge stichting is zich terdege bewust van zijn verantwoordelijkheid om dit ‘publieke geld’ goed te besteden en geeft daarom dit boekje “Wat beoogt de stichting Bio-Vacantieoord? – Wat heeft zij al bereikt? uit ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan.

Een opvallend detail is dat in deze verantwoording wordt nog nadrukkelijk gewezen op het feit dat de uitzending niet alleen voor kinderen van medewerkers van de bioscopen bedoeld is.

Villa Russenduin

Een jaar eerder kocht de stichting de Villa “Russenduin” in Bergen aan Zee.
“Het stichtingsbestuur meende dat ook het verder strekkende doel, waarvan de statuten der Stichting gewaagt: “het in eigendom verkrijgen en exploiteren van vacantieoorden” zoo spoedig mogelijk verwezenlijkt diende te worden. Te dien einde kocht de Stichting het vorig jaar aan het kasteel “Russenduin” op den hoogsten top van de Noord Hollandsche duinen in Bergen aan Zee.”
Hieronder een aantal foto’s van Russenduin rond 1932:

Een jaar later zal het daadwerkelijke Bio-Vacantieoord worden geopend. Van deze opening zijn filmopnames bewaard gebleven en hieronder te zien.

Filmmateriaal

Plechtige opening te Bergen aan Zee van het Bio-Vacantieoord “Russenduin” van de Nederlandsche Bioscoop Bond (NBB) door voorzitter Stichting “Bio-Vacantieoord” J. ter Linden en voorzitter NBB D. Hamburger jr.
Polygoonjournaal uit 1933 (beeld begint na ca. 20 seconden):

“..Kunt Gij u voorstellen wat dit voor kindertjes beteekent die om de een of andere reden niet in het zilte zee mogen zwemmen en nu toch evenals hun vriendjes in het water kunnen spartelen?..”

Terug