Bio Vakantieoord 92 jaar

1937 - feestelijke herdenking

..aan allen die in de loop der jaren zich met de collectes verdienstelijk hebben gemaakt..

Op 22 februari overlegt het bestuur over de viering van het 10-jarig bestaan in maart.

Waarschuwingen tegen hoogen kosten

Er worden verschillende idee├źn geopperd die alle niet zouden misstaan anno 2017: het vervaardigen van een jubileumfilm, het uitnodigen van een lid van het Koningshuis, een speciale donateursactie.
Opvallend is hoe spaarzaam de heren bestuurders zijn als het gaat om extraatjes.
Meerdere malen per vergadering worden zinsneden genoteerd als:

“De voorzitter maakt hiertegen bezwaar omdat hij de kosten te hoog acht”
“..waarschuwt tegen het maken van te groote kosten..”
“.. meent, dat dit te kostbaar wordt..”

Uiteindelijk besluit het bestuur tot een feestelijke herdenking van 10 jaar Bio Vacantieoord op 24 maart, waarbij de dames die bij de collecte behulpzaam zijn ontvangen worden op het Bureau van den Bond, waar dan voor een z.g. loopende lunch zal worden gezorgd.
Bij die gelegenheid wordt tevens een zilveren Bio-speldje uitgereikt aan allen die in de loop der jaren zich met de collectes verdienstelijk hebben gemaakt.

Filmmateriaal

Historische opname van het 10 jarig jubileum:

De kerst collectefilm uit deze 1934:

Terug