Bio Vakantieoord 92 jaar

1952 - na een moeilijke tijd

..Dank zij de niet genoeg te roemen offervaardigheid van de talloze bioscoopbezoekers hebben niet minder dan tienduizend kinderen van een onvergetelijk verblijf in “Russenduin” geprofiteerd..

Het zilveren jubileum werd gevierd in 1952, na een moeilijke tijd rond de Tweede Wereld Oorlog.  Op zaterdag 26 april 1952 werd in huis “Russenduin” te Bergen een feestelijke bijeenkomst gehouden voor hoogwaardigheidsbekleders, zoals de staatssecretaris van Volksgezondheid, de burgemeester van Bergen en vertegenwoordigers van de Bioscoopbond.
Bijzonder was dat ook het bioscooppersoneel uit geheel Nederland was uitgenodigd voor een aparte viering van het jubileum op dinsdag 29 april 1952!

Uitgebreide aandacht

Rond het jubileum is in vele landelijke en regionale kranten uitgebreid aandacht besteed aan het 25-jarig bestaan en de activiteiten van de stichting.
De artikelen geven een mooi verslag van de bijeenkomst op 26 april 1952. Zo blijkt dat HM Koningin Juliana een telegram aan het bestuur heeft gestuurd met haar gelukwensen.
Daarnaast is tijdens de bijeenkomst in Russenduin een mooi cadeau aangeboden aan alle 90 kinderen die in die periode daar vakantie vierden. Zij kregen een spaarbankboekje met daarop een “niet onaanzienlijk bedrag”.

 

Een tweede Bio-Vacantieoord?

De toenmalige voorzitter de heer Miedema heeft ter gelegenheid van het jubileum een lezenswaardig document gemaakt, genaamd: “samengevatte gegevens betreffende het 25-jarig bestaan der Stichting Bio Vacantieoord”. Het bevat een verslag van de verrichte activiteiten, het herstel van Russenduin na de oorlog en de verse plannen voor de bouw van een tweede vacantieoord (het huidige Bio Vakantieoord te Arnhem!).

“Moge de tot-standkoming van dit B-huis het Jubileumjaar meerdere luister bijzetten en moge de Nederlandse jeugd in zijn geheel de vruchten plukken van de voortzetting van ons werk.”

Krantenartikelen uit 1952:

Brieven naar aanleiding van de uitnodiging:

 

Filmmateriaal

De collectefilm voor het Bio-Vacantieoord uit deze tijd:

Polygoonjournaal uit 1955. Het Bio-Vacantieoord vangt oorlogsslachtoffers op:

Terug