Bio Vakantieoord 92 jaar

1977 - Van vacantieoord naar kinderrevalidatie

Levensimpulsen voor hen wier levensfilm dreigde te versluieren

Stichting Bio bestaat 50 jaar!

Sinds het vorige jubileum is er veel veranderd.
Door de groeiende welvaart zijn er (bijna) geen bleekneusjes meer. De locatie Russenduin is eind jaren ’60 gesloten en de villa is verkocht. Het B-huis waarover in 1952 werd gesproken was in 1959 geopend in Arnhem op de huidige locatie. De stichting heeft zich toegelegd op de revalidatie en begeleiding van kinderen met geestelijke en/of lichamelijke beperking. Stichting Bio werd ook actief in het wetenschappelijk onderzoek rond kinderen met een beperking. In samenwerking met bijvoorbeeld vliegtuigbouwer Fokker en de TU-Delft werd baanbrekend onderzoek verricht. Ook de naam is veranderd in Stichting Bio Kinderrevalidatie.

Op het terrein bij Arnhem wonen tussen de 24 en 36 kinderen, verdeeld over drie paviljoens. Ter gelegenheid van het 50-jarige jubileum is het boekje Beeld van Bio gemaakt. Dit geeft een mooie beschrijving van alle ontwikkelingen in de voorliggende jaren.

Mytylschool

Omdat de kinderen in het nieuwe oord in Arnhem langere tijd zouden verblijven was het noodzakelijk de gelegenheid tot het geven van onderwijs te scheppen. De wethouder van onderwijs van de gemeente Arnhem besluit zijn medewerking hieraan te verlenen. Echter omdat de Stichting Arnhemse Mytylscholen ook een aanvraag heeft ingediend, wordt samenwerking tussen de besturen verwacht. In 1959 wordt de samenwerking met de Stichting Arnhemse Mytylscholen een feit, dit resulteert in één gezamenlijk bestuur. De mogelijkheid ontstaat dat ook lichamelijk gehandicapte kinderen uit de gemeente Arnhem en omgeving onderwijs kunnen genieten op de Bio-Mytylschool.
Het is geen toeval dat het schoolgebouw is ontworpen door ir. Hans Oud. Hij is de zoon van de befaamde architect J.J.P Oud, die de gebouwen op het terrein van Stichting Bio heeft ontworpen.
In gouden jubileumjaar, 1977, werd de school flink uitgebreid.

Filmmateriaal

De collectefilm van Bio uit 1972:


Deze collectefilm van Ate de Jong geeft een mooi beeld van Bio in de jaren 70:

De viering

Van 13 oktober tot en met 19 oktober 1997 werd het 50-jarig bestaan uitgebreid gevierd. Eerst een officiële bijeenkomst op het stadhuis in Arnhem. De volgende dag was er een viering voor de kinderen en ouders op het terrein van Stichting Bio. Vanwege de nauwe betrokkenheid van Stichting Bio Kinderrevalidatie bij wetenschappelijk onderzoek werden tot slot drie wetenschappelijke symposia gehouden met verschillende (internationale) sprekers. Onderwerpen waren de vroegtijdige behandeling van kinderen met een beperking, de technische aanpassingen voor deze kinderen en het onderzoek van het looppatroon.

Ook werd er een speciale munt geslagen voor het 50 jarig jubileum. De munt werd ontworpen door E.J. van den Boom en werd geslagen door de Koninklijke Begeer BV te Voorschoten.
De spreuk op de voorzijde luidt: “Levensimpulsen voor hen wier levensfilm dreigde te versluieren”
In het archief vonden we nog een artikel over deze munt.

Terug